Vuoropuhelu

Järjestämme asiantuntija­tapaamisia, seminaareja, keskustelu­tilaisuuksia ja kulttuuri­tapahtumia ja koordinoimme vuosittain helmikuun 1.viikolla vietettävää uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa

Uskontojen ja katsomusten Yhteisymmärrysviikko

YK:n yleiskokous hyväksyi lokakuussa 2010 päätöslauselman, joka julisti helmikuun ensimmäisen viikon vuosittain maailmanlaajuisen uskontojen välisen yhteisymmärryksen viikoksi (World Interfaith Harmony Week) kaikkien uskontojen ja vakaumusten kesken.

Päätöslauselmassa rohkaistaan kaikkia valtioita vapaaehtoisuuden pohjalta tukemaan katsomusten välisen yhteisymmärryksen ja hyvän tahdon viestiä kunkin oman perinteen tai vakaumuksen mukaisesti erityisesti tämän viikon aikana.

Vuoden 2018 teemaviikon avajaiset ja Sacred Music-konsertti pidettiin Huopalahden kirkossa. Suojelijana toimi apulaispormestari Nasima Razmyar. Avauspuheessaan Razmyar totesi yhteisymmärrysviikon tukevan vuoropuhelua kaikkien uskontojen ja vakaumusten kesken ”Todellisuutemme on kansainvälinen ja rinnakkain elää ihmisiä joilla on erilaisia uskontoja. Vuoropuhelun tarkoitus on vähentää ennakkoluuloja. Haluamme lisätä keskinäistä suvaitsevaisuutta, kunnioitusta ja rauhanomaista yhteiseloa uskontojen välillä”.
Lue lisää: http://yhteisymmarrysviikko.fi/media/Musiikillisen-vuoropuhelun-ilta-avasi-yhteisymmarrysviikon.pdf 

Vuonna 2017 suojelijana toimi presidentti Tarja Halonen. Halonen korosti puheessaan uskontojen yhteistyön vahvistamisen tärkeyttä ja peräänkuulutti solidaarisuutta ja välittämistä. "Meidän tulee rohkeasti kertoa, että me välitämme kanssaihmisistämme. Me haluamme seistä heidän rinnallaan. Solidaarinen ja suvaitsevainen demokraattinen maailma on meidän unelmamme", totesi Halonen.Avauspuheenvuoron voit lukea tästä

Teemaviikon tapahtumista tietoa sivuilla www.yhteisymmarrysviikko.fi
Seuraa myös facebook sivua: https://www.facebook.com/yhteisymmarrysviikko/
Mediatiedotteita: Lue lisää

Yhteisymmärrysteko
#yhteisymmärrysteko -kampanja etsii uskontojen ja katsomusten vuorovaikutusta edistävää ja tukevaa tekoa. Tiedätkö hankkeen, tapahtuman tai teon, joka on edistänyt uskontojen ja katsomusten rakentavaa vuorovaikutusta paikkakunnallasi? Lähetä kuva tapahtumasta Facebookiin, Twitteriin tai Instagramiin hashtagilla #yhteisymmärrysteko. Tarkemmat ohjeet sivulta http://yhteisymmarrysviikko.fi/yhteisymmarrysteko/
 

Monien uskontojen ja katsomusten Suomi -kirja 

Moniuskontoisen Suomen ja uskonnonvapauden kehittymistä sekä eri uskontokuntien ja katsomusten välistä vuorovaikutusta käsittelevä artikkelikokoelma koottiin osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. 

Kansallismuseon Ateljee-juhlatilassa järjestetyssä teoksen julkistamisseminaarissa pidetyissä puheenvuoroissa tarkasteltiin ajankohtaisinta pohjoismaiden uskonto- ja katsomustilannetta, uskonnonvapautta ja eri uskonto- ja katsomusperinteiden vuorovaikutusta.

Cultura Nova – keskustelutilaisuudet 

Moninaistuvassa arvoilmastossa tarvitaan yhteistä pohdintaa arvoista, osallisuudesta ja dialogista. Katsomusten ja kulttuurien kohtaaminen Suomessa: CULTURA NOVA - vastakkainasettelusta vaikuttavaan vuoropuheluun keskustelusarja järjestettiin yhteistyössä Itä-Suomen AVI, Opetushallitus, Snellman kesäyliopisto ja Valamon opiston kanssa Kuopiossa 2017.

Kaikille avoimet ja ilmaiset keskustelutilaisuudet järjestettiin Kuopion lääninhallitusrakennuksen salissa. Kolmen illan aikana keskusteltiin varsin mielenkiintoisista aiheista: "Arvot ja kasvatus monimuotoisessa Suomessa", "Koti, uskonto, isänmaa 2.0" ja Hyvä arki Suomessa - mitä kuuluu hyvään arkeen ja osallisuuteen?" 
Puhujat näet täältä:  Ohjelma

Cafe Dialogi Kirkkopäivillä 2017

Dialogikahvilassa oli mahdollisuus tavata eri uskontoja ja vakaumuksia tunnustavia henkilöitä. Kahvilassa keskusteltiin vapaamuotoisesti uskonnon- tai vakaumuksenvapaudesta ja uskontojen kohtaamisesta. Mukana oli kristittyjä eri kirkkokunnista ja muiden uskontojen/vakaumusten jäseniä. Kaikki kokoontuivat  ystävyyden hengessä.

YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaan: ”Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.”

 


YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikon avajaiset 1.2.2017

Artikkelikokoelma avaa moniuskontoista Suomea.