Kultur- och religionsforumet FOKUS rf.

FOKUS förverkligar och stödjer en ekumenisk dialog samt en växelverkan mellan religion och kultur. Föreningen för en samhällsdiskussion enligt kristliga värderingar som stärker förbindelserna mellan vetenskap, konst och religion.

FOKUS medverkar i kultur- och samhällsdiskussioner genom att ordna seminarier, utställningar och evenemang runt om i Finland. Målsättningen är att öppet behandla värden, etiska frågor och kulturella fenomen samt att uppmuntra människor att medverka i diskussioner.

FOKUS rf är en politiskt obunden, ekumenisk kulturförening. Dess hemort är Helsingfors och verksamhetsfältet är hela Finland. Föreningens flaggskepp är Kulturforum, som arrangeras vartannat år genom ett omfattande samarbete.

Kulturforum har ordnats vartannat år alltsedan 1980. Kulturforumet är en mötesplats där man via diskussioner och kulturprogram behandlar teman som tangerar olika frågor om värden och åskådningar i samhället.