Yhteisymmärrysteko

Uskontojen ja katsomusten vuorovaikutusta edistävä ja tukeva teko

Pienetkin teot lisäävät yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta. Tiedätkö hankkeen, tapahtuman tai teon, joka on edistänyt uskontojen ja katsomusten rakentavaa vuorovaikutusta? #yhteisymmärrysteko -kampanjaan voi osallistua kuka vaan: yksityishenkilö, kaveriporukka, päiväkoti, koululuokka tai tapahtuma.

#yhteisymmärrysteko -kampanja on osa YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikon viettoa Suomessa (helmikuun 1.viikko), jonka tarkoituksena on lisätä uskontojen ja katsomusten välistä vuorovaikutusta ja tuoda esiin niitä edistäviä käytäntöjä.

Kohtaamisen tai teon tulee edistää rakentavaa uskontojen ja katsomusten välistä vuoropuhelua. Teko voi olla osa jonkun yhteisön toimintaa tai vaikka naapuruston, koululuokan tai kaveriporukan kesken Suomessa Yhteisymmärrysviikon aikana toteutunut yksittäinen tempaus, teemapäivä tai kohtaaminen.

#yhteisymmärrysteko -kampanja etsii uskontojen ja katsomusten vuorovaikutusta edistävää ja tukevaa tekoa. Tiedätkö hankkeen, tapahtuman tai teon, joka on edistänyt uskontojen ja katsomusten rakentavaa vuorovaikutusta paikkakunnallasi? Lähetä kuva tapahtumasta Facebookiin, Twitteriin tai Instagramiin hashtagilla #yhteisymmärrysteko. Tarkemmat ohjeet sivulta http://yhteisymmarrysviikko.fi/yhteisymmarrysteko/

Lähetä kuva Facebookiin, Twitteriin tai Instagramiin hashtagilla #yhteisymmärrysteko #ActForInterfaithHarmony lyhyen kuvauksen ja perustelun kanssa.

Vuoden 2018 #yhteisymmärrysteko -tunnustus

myönnettiin Lieksassa yhteisymmärrysviikolla 4.2.2018 toteutetulle monikansalliselle yhteisymmärryksen tapahtumalle. Tapahtuman järjestelyistä vastasivat Lieksan Tukipiste ry ja Lieksan seurakunta.


Tapahtuman tavoitteena oli poistaa kantaväestön ennakkoluuloja eri kulttuureista ja uskonnoista tulevia kohtaan. Lieksassa on paikkakunnan kokoon nähden huomattavan suuri maahanmuuttajaväestö ja eri kansallisuuksien ja uskontojen kirjo kasvaa koko ajan. Tapahtuma onnistui tavoittamaan laajasti eri taustoista tulevia ja osallisti heitä myös mukaan järjestelyihin. Tapahtuman toteuttamisessa oli mukana noin 40 henkilöä erilaisista kulttuuri- ja uskontotaustoista ja tarjolla ruokia kahdeksasta eri maasta.
Lieksan monikansallisella aterialla eri taustoista tulevat osallistujat tutustuivat toisiinsa ruokailun ja kulttuuriohjelman merkeissä. Tilaisuudessa eri uskontoihin kuuluvat osallistujat kertoivat toiminnastaan Lieksassa ja esittelivät samalla ruokaperinteitään ja vieraanvaraisuuteen liittyviä tapoja.

 

Vuoden 2016 Yhteisymmärrysteoksi valittiin hyvän puhumiseen kehottava videoblogi -julkaisu

Ville Mäkipellon videoblogi -postaus ”Mitä arvostan islamissa” kehottaa tuomaan esiin positiivisia asioista muista uskonnoista ja katsomuksista. Yhteisymmärrysteoksi valittu videoblogi näyttää, miten sosiaalisessa mediassa voidaan omalla esimerkillä kannustaa hyvän puhumiseen. Mäkipellon videoblogi on myös helposti eteenpäin jaettavissa oleva ja luonteeltaan osallistava: https://www.youtube.com/watch?v=JGpRgLRqw-8