Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry

Visio

Vastakkainasettelusta vaikuttavaan vuoropuheluun

Missio

Haluamme lisätä yhteistä tekemistä ja vuorovaikutusta arjen kohtaamistilanteissa. Edistämme ekumeenista ja uskontojen- ja katsomustenvälistä vuorovaikutusta tieteen, taiteen ja uskontodialogin keinoin.Tavoitteenamme on rakentaa siltoja eri toimijoiden välille.

Toiminta

Toimintamme on kumppanuuksia rakentavaa. Tuotamme kasvatusmateriaalia sekä järjestämme tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka tukevat ja vahvistavat opettajien, kasvattajien, nuorten ja aikuisten katsomusdialogivalmiuksia.  Toimimme yhteistyössä kirkkojen, uskonnollisten ja katsomuksellisten yhteisöjen sekä opetuksen ja kasvatuksen ja kulttuuritoiminnan asiantuntijoiden kanssa.

Arvot

Edistämme ihmisten arvostavaa kohtaamista. Vihapuheen ja rasismin vastustaminen ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen läpäisee kaiken toimintamme. Toimintamme perustana on kristillisyys, vuorovaikutus, rohkeus, kriittisyys ja yhdenvertaisuus.