Palautekysely materiaaleista

Anna palautetta ja kerro mitä ajatuksia Katsomusdialogilla yhteiskuntarauhaa meillä ja muualla -hankkeen materiaalit herättävät sinussa.

Roskaesto, jätä tyhjäksi:
Yhteystietosi
Nimi
Koulu
*
Luokka-aste
*
Sähköpostiosoite
Kysymykset
Materiaali parantaa valmiuksiani käsitellä katsomusten moninaisuutta
Valitse: huonosti 1, melko huonosti 2, eos 3, melko hyvin 4, hyvin 5

Materiaali auttaa ehkäisemään katsomuksiin liittyviä ennakkoluuloja

Materiaalin avulla voin tukea oppilaiden katsomusdialogitaitoja

Materiaali antaa tietoa uskontojen ja katsomusten roolista yhteiskuntarauhaan liittyen

Materiaali antaa tietoa eri uskontoja ja katsomuksia edustavien naisten roolista yhteiskuntarauhaan liittyen

Materiaaliin tutustuttuani tiedän, mistä voin hakea lisätietoa aiheesta

Mitä harjoituksia käytit/käyttäisit:
Harjoitukset ovat toteutettavissa

Harjoitusten käyttöön on annettu ohjeita

Muuta palautetta