Globaalikasvatushanke käynnistyy: Katsomusdialogilla yhteiskuntarauhaa meillä ja muualla –hanke 2017-2018


Ulkoministeriön rahoittamassa hankkeessa tuetaan kasvattajien ja nuorten katsomusdialogivalmiuksia. Hankkeessa suunnitellut valmiit oppitunnit sisältävät työkaluja katsomuksellisen monimuotoisuuden tunnistamiseen, dialogin harjoittelemiseen, median kriittiseen tulkitsemiseen, uskonnonvapauden ymmärtämiseen sekä naisten toimijuuden tiedostamiseen. Tunnit rakentuvat tarinallisuudesta, kuvatulkinnasta, käsillä muovaamisesta ja draamasta. Pääkohderyhmänä ovat yläkoulujen ja lukioiden opettajat ja heidän oppilaansa.

 

Opettajien käyttöön suunniteltujen tuntimallien lisäksi hankkeessa pidetään työpajoja opettajille, tehdään kouluvierailuja sekä koulutetaan kouluvierailijoita. Jos olet kiinnostunut tilaamaan ilmaisen kouluvierailun tai haluat kouluttautua itse kouluvierailijaksi, ota yhteys hankkeen projektisihteeriin. Lisätietoja katsomusdialogityöpajoista ja kouluvierailuista: Helena McKeough (globaalikasvatus, kouluvierailut), tel. +358 40 826 0404 **@** .

Katsomuksellinen moninaisuus ja dialogi -työpajassa

Kouluvierailulla käsittelyssä kultainen sääntö