Monien uskontojen ja katsomusten Suomi -seminaari

 


Monien uskontojen ja katsomusten Suomi -kirjahanke ja -seminaari olivat osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Hanketta rahoittivat Otto A. Malmin lahjoitusrahasto, Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Svenska Kulturfonden (Finland 100 år), Donnerska Institutet ja Kirkon tutkimuskeskus. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry, Åbo Akademi/Donnerska Institutet ja Kirkon tutkimuskeskus.

Kirjan julkistamisseminaari 2017

Kansallismuseon Ateljee-juhlatilassa järjestetyssä seminaarissa julkaistiin artikkelikokoelma, jonka keskiössä on katsomuksellisen moninaisuuden ja uskonnonvapauden kehittyminen Suomessa. Aihetta tarkastellaan kirjassa eri katsomusten sekä yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Tilaisuudessa pidetyissä puheenvuoroissa tarkasteltiin ajankohtaisinta pohjoismaiden uskonto- ja katsomustilannetta, uskonnonvapautta ja eri uskonto- ja katsomusperinteiden vuorovaikutusta.

Tilaisuuden pääpuhujat tulivat Ruotsista ja Norjasta. Tohtori Helene Egnell johtaa Tukholmassa toimivaa Ruotsin kirkon uskontodialogin keskusta. Keskuksen tehtävänä on edistää Tukholman hiippakunnassa yhteistyötä ja hyviä suhteita kristinuskon ja muiden uskontojen välillä.

Toinen pääpuhuja oli tohtori Ann Hege Grung Oslon yliopistosta. Grung on erikoistunut kristinuskon ja islamin vuoropuheluun ja tutkinut erityisesti sukupuolen merkitystä uskontodialogissa.

Puheenvuorojen jälkeen keskusteltiin kirjassa esiin nousevista teemoista pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa perspektiivissä.

 

Artikkelikokoelmaa myy Fokus ry hintaan 20€/kpl.

Kirja on ladattavissa myös verkossa http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=julkaisu&tit=Monien-uskontojen-ja-katsomusten-Suomi

Tilaisuuden ohjelma oli varsin monipuolinen.

Ohjelma:

klo 13 Tilaisuuden avaus: Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala

klo 13.10 Artikkelikokoelman esittely:
toimittajakunta Ruth Illman, Kimmo Ketola, Jussi Sohlberg ja Riitta Latvio

klo 13.30 Pohjoismaiset puheenvuorot: dialogiasiantuntijat Helene Egnell (Ruotsi) ja Anne Hege Grung (Norja)

klo 14.30 Kahvi

klo 14.50 Suomalaiset puheenvuorot: dosentti Jyri Komulainen; tutkijat Dr Ali Qadir & Dr Tatiana Tiainen-Qadir

klo 15.30 Paneeli- ja yleisökeskustelu