Ajankohtaista

Tervetuloa Café Dialogiin Kirkkopäivillä 20.5.! Kohtaa monien uskontojen ja katsomusten Suomi - kahvihetki uskonnonvapauden ja ystävyyden hengessä Turun Kirjakahvilassa.

 

GLOBAALIKASVATUSHANKE KÄYNNISTYY: Katsomusdialogilla yhteiskuntarauhaa meillä ja muualla –hanke 2017-2018

Ulkoministeriön rahoittamassa hankkeessa tuetaan kasvattajien ja nuorten katsomusdialogivalmiuksia. Hankkeessa suunnitellut valmiit oppitunnit sisältävät työkaluja katsomuksellisen monimuotoisuuden tunnistamiseen, dialogin harjoittelemiseen, median kriittiseen tulkitsemiseen, uskonnonvapauden ymmärtämiseen sekä naisten toimijuuden tiedostamiseen.
Hankkeessa pidetään myös työpajoja opettajille, tehdään kouluvierailuja sekä koulutetaan kouluvierailijoita. Lue lisää hankkeesta

 


USKONTOJEN JA KATSOMUSTEN YHTEISYMMÄRRYSVIIKKO

YK:n Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa vietetään Suomessa 30.1.- 5.2.2017. Vuoden 2017 Yhteisymmärrysviikon teema on Suomen 100-vuotisjuhlien hengessä Monien uskontojen ja katsomusten Suomi. Yhteisymmärrysviikon 2017 suojelijana toimii Presidentti Tarja Halonen.

Yhteisymmärrysviikon avaus 1.2.

YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikon 2017 suojelijana toimiva Presidentti Tarja Halonen avasi teemaviikon.
Halonen korosti puheessaan uskontojen yhteistyön vahvistamisen tärkeyttä ja peräänkuulutti solidaarisuutta ja välittämistä. "Meidän tulee rohkeasti kertoa, että me välitämme kanssaihmisistämme. Me haluamme seistä heidän rinnallaan. Solidaarinen ja suvaitsevainen demokraattinen maailma on meidän unelmamme", totesi Halonen.

Lue puhe kokonaisuudessaan: https://www.kulttuurifoorumi.fi/medialle


Teemaviikkoon liittyen järjestettiin tapahtumia ympäri Suomen, katso tapahtumat verkkosivuilta www.yhteisymmarrysviikko.fi

 

 

Vuoden 2016 Yhteisymmärrysteoksi valittiin hyvän puhumiseen kehottava videoblogi -julkaisu

Ville Mäkipellon videoblogi -postaus ”Mitä arvostan islamissa” kehottaa tuomaan esiin positiivisia asioista muista uskonnoista ja katsomuksista. Yhteisymmärrysteoksi valittu videoblogi näyttää, miten sosiaalisessa mediassa voidaan omalla esimerkillä kannustaa hyvän puhumiseen. Mäkipellon videoblogi on myös helposti eteenpäin jaettavissa oleva ja luonteeltaan osallistava: https://www.youtube.com/watch?v=JGpRgLRqw-8

Lue lisää

 

 

Mikä on FOKUS?

Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry edistää ekumeenista sekä uskontojen- ja katsomustenvälistä vuorovaikutusta tieteen, taiteen ja uskontodialogin keinoin. Se koordinoi muun muassa helmikuista YK:n aloitteesta syntynyttä Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa (World Interfaith Harmony Week) Suomessa, tuottaa koulutusmateriaalia sekä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.

Julkaisut
Vuoropuhelu

Järjestämme asiantuntija­tapaamisia, seminaareja, keskustelu­tilaisuuksia ja kulttuuri­tapahtumia. Fokus ry koordinoi myös vuosittain helmikuun 1.viikolla vietettävää uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa www.yhteisymmarrysviikko.fi Lue lisää

Kasvatus

  Lue lisää

Vuoropuhelu

Järjestämme asiantuntija­tapaamisia, seminaareja, keskustelu­tilaisuuksia ja kulttuuri­tapahtumia.

Kasvatus

Tarjoamme eväitä kasvatus­työhön, jossa tuodaan esiin uskontojen ja katsomusten yhdenvertaisuutta ja kannustetaan kohtaamaan toisin.

Tiede ja taide

Toiminta­muotojamme ovat tiedeklubit, lukupiirit, taide­työpajat ja joka toinen vuosi järjestettävä Kulttuurifoorumi.