Ajankohtaista

Kulttuurifoorumin 2016 päivä Vantaalla la 8.10
EVÄITÄ KATSOMUSDIALOGIIN
kohtaamisia, keskusteluja ja työpajoja

Monikulttuurinen juhlakalenteri 

Koulun arki on yhä moninaisempi. Samalla kun monimuotoisuus kasvaa ympärillämme, tarvitaan uusia menetelmiä ja ideoita, joiden kautta lapset oppivat luontevasti ja ystävällisesti kohtaamaan ihmisiä eri kulttuureista.

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry ja Ad Astra rf ovat yhdessä Helsingin Opetusviraston kanssa kehittäneet koulun arkeen juhlakalenterin, jonka avulla lapset ja opettajat voivat seurata eri kulttuurien juhlia. Kun koulun arjessa on apuna kalenteri, keskustelu syntyy luontevasti ja kaikki oppivat yhdessä uutta. Verkkokalenteri löytyy osoitteesta juhlakalenteri.fi ja festkalendern.fi

Kalenterihanketta ovat tukeneet Helsingin Opetusvirasto sekä Gesellius Fonden.


Karkotetut -kaupunkitapahtuma

Kaupunkitapahtuma käynnistyy Helsingissä syyskuun alussa, Fokus ry on mukana seminaariyhteistyössä. Tapahtumasarja liittyy Katja Tähjän ja Kaisa Viitasen kirjaan Euroopan karkottamista siirtolaisista. Karkotetut - seminaari eurooppalaisesta siirtolaispolitiikasta järjestetään 6.-7.9.2016. Lisätiedot www.karkotetut.com

 

Mikä on FOKUS?

Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry edistää ekumeenista sekä uskontojen- ja katsomustenvälistä vuorovaikutusta tieteen, taiteen ja uskontodialogin keinoin. Se koordinoi muun muassa helmikuista YK:n aloitteesta syntynyttä Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa (World Interfaith Harmony Week) Suomessa, tuottaa koulutusmateriaalia sekä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.

Julkaisut
Vuoropuhelu

Järjestämme asiantuntija­tapaamisia, seminaareja, keskustelu­tilaisuuksia ja kulttuuri­tapahtumia. Fokus ry koordinoi myös vuosittain helmikuun 1.viikolla vietettävää uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa www.yhteisymmarrysviikko.fi Lue lisää

Kasvatus

Tarjoamme eväitä kasvatus­työhön, jossa tuodaan esiin uskontojen ja katsomusten yhdenvertaisuutta ja kannustetaan kohtaamaan toisin. Lue lisää

Vuoropuhelu

Järjestämme asiantuntija­tapaamisia, seminaareja, keskustelu­tilaisuuksia ja kulttuuri­tapahtumia.

Kasvatus

Tarjoamme eväitä kasvatus­työhön, jossa tuodaan esiin uskontojen ja katsomusten yhdenvertaisuutta ja kannustetaan kohtaamaan toisin.

Tiede ja taide

Toiminta­muotojamme ovat tiedeklubit, lukupiirit, taide­työpajat ja joka toinen vuosi järjestettävä Kulttuurifoorumi.