Uusi toiminnanjohtaja valittu

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry on valinnut uudeksi toiminnanjohtajakseen
TM Marja Laineen 1.11.2018 alkaen.  Laine on kulttuureihin, uskontoihin ja kasvatukseen
liittyvien kysymysten asiantuntija sekä järjestö- ja hankejohtamisen ammattilainen.
Laine siirtyy toiminnanjohtajaksi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran
erityisasiantuntijan toimesta. Laine on toiminut myös kulttuurisesti kestävän kasvatuksen
tutkija Helsingin yliopistolla. Kulttuuri- ja uskontodialogiin liittyvät kysymykset ovat
hänelle tuttuja järjestömaailman, asiantuntijavaikuttamisen, kouluttamisen ja
tutkimuksen näkökulmista.

 

Kulttuuri- ja katsomusdialogin edistäminen on yksi keskeisimmistä yhteiskunnallisista
tarpeista. Tätä dialogia FOKUS ry lähtee kehittämään yhä moninaisempaan ja
vaikuttavampaan suuntaan Laineen johdolla.

 

 

 

Osallistu Yhteisymmärrysviikolle 2019 

YK:n yleiskokous hyväksyi lokakuussa 2010 päätöslauselman, joka julisti helmikuun ensimmäisen viikon vuosittain maailmanlaajuisen uskontojen välisen yhteisymmärryksen viikoksi (World Interfaith Harmony Week) kaikkien uskontojen ja vakaumusten kesken sekä rohkaisi tukemaan katsomusten välisen yhteisymmärryksen ja hyvän tahdon viestiä kunkin oman perinteen tai vakaumuksen mukaisesti erityisesti tämän viikon aikana. 

Fokus ry koordinoi vuosittain helmikuun 1.viikolla vietettävää uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa. Vuoden 2019 Yhteisymmärrysviikon teemana on "Merkityksellisiä kohtaamisia - yhteisymmärrystä elämään" ja painopisteenä taide.

Lue lisää Yhteisymmärrys.fi -sivuilta. Tule tekemään Yhteisymmärrysviikkoa näkyväksi ja ilmianna hyviä  #yhteisymmärrys -tekoja!

Uusi toiminnan esite on valmistunut

Fokus ry pyrkii kaikessa toiminnassaan aikaansaamaan vaikuttavaa vuoropuhelua. Edistämme katsomustenvälistä vuorovaikutusta tieteen, taiteen ja uskontodialogin keinoin. Tuotamme kasvatusmateriaaleja sekä järjestämme tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka tukevat ja vahvistavat opettajien, kasvattajien, nuorten sekä aikuisten katsomusosaamista sekä lisäävät katsomusten- ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusta.

Uusi esitteemme on valmistunut. Jaamme sitä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Voit tutustua siihen tästä. 

 

 


 

Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry

Vastakkainasettelusta vaikuttavaan vuoropuheluun Lue lisää

Vuoropuhelu

Järjestämme asiantuntija­tapaamisia, seminaareja, keskustelu­tilaisuuksia ja kulttuuri­tapahtumia ja koordinoimme vuosittain helmikuun 1.viikolla vietettävää uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa Lue lisää

Tiede, taide ja musiikki

Osana YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa Fokus ry on järjestänyt Sacred Music- konsertteja vuodesta 2013 alkaen. Helmikuussa 2018 Sacred Music -konsertissa esiintyivät israelilaissyntyinen laulaja ja ... Lue lisää

Yhteisymmärrysteko

Pienetkin teot lisäävät yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta. Tiedätkö hankkeen, tapahtuman tai teon, joka on edistänyt uskontojen ja katsomusten rakentavaa vuorovaikutusta? #yhteisymmärrysteko -kampanjaan voi osallistua kuka vaan: yksityishenkilö, kaveriporukka, päiväkoti, koululuokka tai tapahtuma. Lue lisää

Vuoropuhelu

Järjestämme asiantuntija­tapaamisia, seminaareja, keskustelu­tilaisuuksia ja kulttuuri­tapahtumia.

Kasvatus

Tarjoamme eväitä kasvatus­työhön, jossa tuodaan esiin uskontojen ja katsomusten yhdenvertaisuutta ja kannustetaan kohtaamaan toisin.

Tiede ja taide

Toiminta­muotojamme ovat tiedeklubit, lukupiirit, taide­työpajat ja joka toinen vuosi järjestettävä Kulttuurifoorumi.