FOKUS RY:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT SIIRTÄÄ YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN SYKSYYN 2020.

PÄÄTÖKSEN SYYNÄ ON KORONATILANNE.

 

Dialogikasvatuksen portaali ja uudet nettisivut

Dialogikasvatus-verkkoportaali on nyt avattu! Portaali sisältää ilmaista materiaali kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen sekä uusimpia uutisia dialogikasvatuksen kentältä. Portaali on tuotettu osana Helsingin yliopiston, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n sekä UNESCO Chair professuurin (Arto Kallioniemi) yhteistyönä toteutettua KUPERA-hanketta. 

Uudistamme nettisivujamme kevään aikana. Uudistetut sivut avautuvat kesällä 2020! Tällä välin ajankohtaiset uutiset löydät Dialogikasvatus-portaalista.

Toimistomme on muuttanut! 

Muutimme toimistomme Hietalahdesta Pikku Huopalahteen!

Uusi käyntiosoitteemme on Tilkankatu 29, 00300 Helsinki. 

Uskontojen kahvila -toiminta on vuoden 2019 Yhteisymmärrysteko

Vuoden 2019 Yhteisymmärrysteko-tunnustus on myönnetty Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton (SKY) Uskontojen kahvila -toiminnalle. Yhteisymmärrysteko-tunnustus myönnetään vuosittain toiminnalle, joka edistää ja tukee uskontojen ja katsomusten vuorovaikutusta. Tunnustuksen myöntää Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry ja sen koordinoiman Yhteisymmärrysviikon ohjausryhmä.

Uskontojen kahvila -hanke alkoi syyskuussa 2018. Kahviloita järjestetään tällä hetkellä Helsingissä, Joensuussa ja Turussa. Toiminta on tarkoitettu 18-36-vuotiaille nuorille ja opiskelijoille.

Nuorten aikuisten uskontodialogi on ollut osa Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton (SKY) toimintaa useita vuosia. Uskontojen kahvilat tarjoavat nuorille paikan ruohonjuuritason dialogin käymiseen.

”Kahviloissa voidaan tavallisen arjen dialogin keinoin tutustua erilaisista katsomuksista tuleviin ihmisiin, oppia uutta ja rakentaa yhteisiä siltoja. Kahvilassa jokainen saa edustaa itseään ja omia ajatuksiaan, eli kenenkään ei tarvitse olla katsomuksena opin asiantuntija eikä edustaa katsomusperinnettään kokonaisuutena”, Uskontojen kahvila -toiminnan koordinaattori Maini Salmi kertoo.

”Kahvilat ovat matalan kynnyksen paikkoja, joissa eri katsomusten nuoret ja opiskelijat pääsevät tutustumaan toisiinsa turvallisessa tilassa. Kahviloilla on yleensä jokin aihe, josta illan aikana keskustellaan ja jonka ympärillä toimitaan esimerkiksi askartelun merkeissä”, Salmi jatkaa.

SKY:n pääsihteeri Katri Jussilan mukaan kahvilat mahdollistavat tilan kokemuksille muiden uskontojen kohtaamiseen ilman ennakkoluuloja turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä.

”Nuorisobarometri 2018 nosti esiin nuorten kohtaaman syrjinnän ja vihapuheen. Elämme yhteiskunnassa, jossa muun muassa nettiviha on yleistä. Se kohdistuu usein juuri etnisiin, kulttuurisiin tai uskonnollisiin ryhmiin. Dialogin käyminen on tärkeää tässä ajassa. Nuoret ovat tulevaisuuden aikuisia, ja siksi on tärkeää, että he oppivat vastustamaan syrjintää omassa elinympäristössään”, Jussila kertoo.

Uskontojen kahvila -toiminnasta saatu palaute on ollut positiivista.

”Kahviloiden kävijöistä on ollut mukavaa löytää tila, jossa saa pohtia omaa uskonnollista identiteettiä, kysyä muilta ja oppia muiden ajatuksista ja elämästä”, Salmi kuvaa.

Uskontojen kahvila -hankkeelle etsitään parhaillaan jatkorahoitusta, ja toiveena olisi laajentaa toimintaa muillekin paikkakunnille.

Seuraavat kahvilat järjestetään Helsingissä 12.4. ja Joensuussa 24.4. Lisätietoa toiminnasta: http://www.sky-fks.fi/toiminta/uskontojen-kahvilat.

---

Vuoden 2019 Yhteisymmärrysteko-tunnustus julkistetaan kansainvälisenä Kultaisen säännön päivänä, perjantaina 5.4. Vastavuoroisuuden kultainen sääntö löytyy eri kulttuureista ja uskonnoista, ja sen viestinä on ”toimi muita kohtaan niin kuin toivot muiden toimivan itseäsi kohtaan”.

FOKUS ry mukana KUPERA-hankkeessa

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry on mukana Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankekokonaisuusuudessa, joka koostuu kahdesta osahankkeesta: arviointi- ja tutkimushankkeesta sekä materiaali, verkkokurssi ja verkkoportaali -hankkeesta. KUPERA toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston, Opetushallituksen ja UNESCO Chair professuurin ohjausryhmän kanssa.

Hankkeessa tuotetaan kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoista opetusmateriaalia perusopetuksen eri vuosiluokille sekä dialogikasvatuksen verkkoportaali. Hanke tuottaa myös verkkokurssin sekä tutkimuspohjaiset ohjeistukset kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden huomioimiseen opetuksessa ja oppimateriaalin laatimisessa.

Tiedotamme hankkeen etenemisestä mm. Facebook-sivuillamme, joiden nimen muutimme paremmin nykyistä sisältöä kuvaavaksi. Löydät meidät Facebookista nimellä: Dialogikasvatus / Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry.

Fokuksen kasvatustyöryhmä on mukana KUPERA-hankkeessa toteutettavan dialogikasvatuksen teemojen ympärille rakentuvan verkkoportaalin suunnittelutyössä.

Uudet tuulet puhaltavat myös Fokuksen kotisivuilla, joita päivitetään parhaillaan. Pysy kuulolla!

Lisätietoa KUPERA-hankkeesta:
projektisuunnittelija Niina Putkonen, **@** 

Uusi toiminnanjohtaja valittu

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry on valinnut uudeksi toiminnanjohtajakseen
TM Marja Laineen 1.11.2018 alkaen.  Laine on kulttuureihin, uskontoihin ja kasvatukseen
liittyvien kysymysten asiantuntija sekä järjestö- ja hankejohtamisen ammattilainen.
Laine siirtyy toiminnanjohtajaksi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran
erityisasiantuntijan toimesta. Laine on toiminut myös kulttuurisesti kestävän kasvatuksen
tutkija Helsingin yliopistolla. Kulttuuri- ja uskontodialogiin liittyvät kysymykset ovat
hänelle tuttuja järjestömaailman, asiantuntijavaikuttamisen, kouluttamisen ja
tutkimuksen näkökulmista.

 

Kulttuuri- ja katsomusdialogin edistäminen on yksi keskeisimmistä yhteiskunnallisista
tarpeista. Tätä dialogia FOKUS ry lähtee kehittämään yhä moninaisempaan ja
vaikuttavampaan suuntaan Laineen johdolla.

 

Osallistu Yhteisymmärrysviikolle 2019 

YK:n yleiskokous hyväksyi lokakuussa 2010 päätöslauselman, joka julisti helmikuun ensimmäisen viikon vuosittain maailmanlaajuisen uskontojen välisen yhteisymmärryksen viikoksi (World Interfaith Harmony Week) kaikkien uskontojen ja vakaumusten kesken sekä rohkaisi tukemaan katsomusten välisen yhteisymmärryksen ja hyvän tahdon viestiä kunkin oman perinteen tai vakaumuksen mukaisesti erityisesti tämän viikon aikana. 

Fokus ry koordinoi vuosittain helmikuun 1.viikolla vietettävää uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa. Vuoden 2019 Yhteisymmärrysviikon teemana on "Merkityksellisiä kohtaamisia - yhteisymmärrystä elämään" ja painopisteenä taide.

Lue lisää Yhteisymmärrys.fi -sivuilta. Tule tekemään Yhteisymmärrysviikkoa näkyväksi ja ilmianna hyviä  #yhteisymmärrys -tekoja!

Uusi toiminnan esite on valmistunut

Fokus ry pyrkii kaikessa toiminnassaan aikaansaamaan vaikuttavaa vuoropuhelua. Edistämme katsomustenvälistä vuorovaikutusta tieteen, taiteen ja uskontodialogin keinoin. Tuotamme kasvatusmateriaaleja sekä järjestämme tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka tukevat ja vahvistavat opettajien, kasvattajien, nuorten sekä aikuisten katsomusosaamista sekä lisäävät katsomusten- ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusta.

Uusi esitteemme on valmistunut. Jaamme sitä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Voit tutustua siihen tästä. 

 

 


 

Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry

Vastakkainasettelusta vaikuttavaan vuoropuheluun Lue lisää

Vuoropuhelu

Järjestämme asiantuntija­tapaamisia, seminaareja, keskustelu­tilaisuuksia ja kulttuuri­tapahtumia ja koordinoimme vuosittain helmikuun 1.viikolla vietettävää uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa Lue lisää

Tiede, taide ja musiikki

Osana YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa Fokus ry on järjestänyt Sacred Music- konsertteja vuodesta 2013 alkaen. Helmikuussa 2018 Sacred Music -konsertissa esiintyivät israelilaissyntyinen laulaja ja ... Lue lisää

Yhteisymmärrysteko

Pienetkin teot lisäävät yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta. Tiedätkö hankkeen, tapahtuman tai teon, joka on edistänyt uskontojen ja katsomusten rakentavaa vuorovaikutusta? #yhteisymmärrysteko -kampanjaan voi osallistua kuka vaan: yksityishenkilö, kaveriporukka, päiväkoti, koululuokka tai tapahtuma. Lue lisää

Vuoropuhelu

Järjestämme asiantuntija­tapaamisia, seminaareja, keskustelu­tilaisuuksia ja kulttuuri­tapahtumia.

Kasvatus

Tarjoamme eväitä kasvatus­työhön, jossa tuodaan esiin uskontojen ja katsomusten yhdenvertaisuutta ja kannustetaan kohtaamaan toisin.

Tiede ja taide

Toiminta­muotojamme ovat tiedeklubit, lukupiirit, taide­työpajat ja joka toinen vuosi järjestettävä Kulttuurifoorumi.