EtusivuToimintaKulttuurifoorumiJulkaisutPuheenvuorotsve / engYhteystiedot/ContactMedia

Monien uskontojen ja katsomusten Suomi  -  SUOMI 100

Monien uskontojen ja katsomusten Suomi -hankkeessa tuotetaan yleistajuinen artikkelikokoelma Suomen uskonnollisesta ja katsomuksellisesta moninaisuudesta.

Teoksen keskiössä  on moniuskontoisen Suomen ja uskonnonvapauden kehittyminen sekä eri uskontokuntien ja katsomusten välinen vuorovaikutus.

Artikkeleissa kartoitetaan maamme uskonnollista ja katsomuksellista historiaa pääpainon ollessa viimeisen sadan vuoden tapahtumissa. Teos summeeraa mistä olemme tulossa ja visioi minne olemme menossa.

Hankkeen tavoitteena on tuoda uskonnot ja katsomukset mukaan julkiseen keskusteluun juhlavuoden vietossa.

Osana juhlavuoden tapahtumia järjestetään kansainvälinen seminaari Suomen katsomuksellisesta monimuotoisuudesta kansainvälisessä perspektiivissä sekä avoimia keskustelutilaisuuksia suurelle yleisölle.

Artikkelikokoelma julkaistaan Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisusarjassa alkuvuodesta 2017 osana Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumia.

Teosta voidaan käyttää oppikirjana lukioista aina yliopistotasolle saakka. Painetun version lisäksi teos laitetaan e-painoksena verkkoon vapaasti ladattavaksi.

Artikkeleiden kirjoittajiksi on haettu eturivin asiantuntijoita, jotka pääsääntöisesti kirjoittavat omasta katsomuksestaan. Kirjan toimituskuntaan kuuluvat Ruth Illman, Kimmo Ketola, Riitta Latvio ja Jussi Sohlberg.

Hankkeen toteuttaa Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry yhteistyössä Kirkon tutkimuskeskuksen, Åbo Akademin ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston kanssa.

 

Monikulttuurinen juhlakalenteri koululaisille lukuvuodeksi 2015-2016

Koulun arki on yhä moninaisempi. Samalla kun monimuotoisuus kasvaa ympärillämme, tarvitaan uusia menetelmiä ja ideoita, joiden kautta lapset oppivat luontevasti ja ystävällisesti kohtaamaan ihmisiä eri kulttuureista.

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry ja Ad Astra rf ovat kehittäneet koulun arkeen juhlakalenterin, jonka avulla lapset ja opettajat voivat seurata eri kulttuurien juhlia. Kun oman luokan seinällä on kalenteri, keskustelu syntyy luontevasti ja kaikki oppivat yhdessä uutta. Kalenterista avautuu myös verkkopalvelu koulun alkaessa 12.8.2015. Verkkokalenteri löytyy osoitteesta juhlakalenteri.fi ja festkalendern.fi

Tervetuloa julkaisu- ja infotilaisuuteen tutustumaan kalenteriin ja sen käyttömahdollisuuksiin maanantaina 17.8.2015 klo 14.00-15.30 Helsingin opetusviraston juhlasaliin (Hämeentie 11 A).

Kalenteri on toteutettu yhteistyössä Helsingin opetusviraston, Helsingin juutalaisen seurakunnan, Suomen Islamilaisen Neuvoston, Suomen Buddhalaisen Unionin, Krishna-liikkeen ISKCON Suomessa, Kirkkohallituksen, Suomen ortodoksisen kirkon, Suomen katolisen kirkon, Suomen ekumeenisen neuvoston, Uskontojen yhteistyö Suomessa USKOT-foorumi ryn, City-Sámit ryn, Suomen uskonnonopettajain liitto ryn, Suomen islamin opettajien liitto ryn sekä Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ryn kanssa.

Hankkeen ovat rahoittaneet Helsingin opetusvirasto, Antti ja Jenny Wihurin rahasto sekä Svenska Kulturfonden.

 

Mikä on FOKUS?

FOKUS ry edistää ekumeenista ja uskontojen- ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua. Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa tieteen, taiteen ja uskonnon välistä vuorovaikutusta sekä käydä arvokeskustelua kristillisen elämänkatsomuksen pohjalta. Se koordinoi muun muassa helmikuista YK:n aloitteesta syntynyttä Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa (World Interfaith Harmony Week) Suomessa, tuottaa koulutusmateriaalia sekä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.


Tiedote 24.7.2015

HELSINGIN MONITOIMINTAKESKUS- JA MOSKEIJAHANKE - MISTÄ ON KYSE?

Monitoimintakeskus- ja moskeijahanketta Helsinkiin alettiin selvittää vuonna 2013 laajan Islam Expo -tapahtuman jälkeen.

Osana hanketta on koulutus- ja konferenssikeskus, joka edistäisi katsomusten, kulttuurien ja uskontojen vuoropuhelua. FOKUS ry on hankkeessa mukana toimintakeskuksen takia ja tukemassa siten vuoropuhelua ja uskontojen välistä yhteisymmärrystä.

Monitoimintakeskuksessa toimisi myös yhdessä kaupungin, järjestöjen ja säätiöiden kanssa toimiva palvelukeskus, joka huomioisi islamilaisen kulttuurin erityispiirteet esimerkiksi vanhusten kohtaamisessa.

Mitä seuraavaksi?

Tähän mennessä hanketta on esitelty Helsingin kaupungille, kirkkojen ja uskontojen johtajille, ekumeenisille ja uskontojen välisille toimijoille sekä keskeisille viranomaisille.

Monitoimintakeskus- ja moskeijahankkeen tueksi ollaan perustamassa säätiötä. Säätiötä ovat näillä näkymin perustamassa ainakin Suomen Muslimiliitto ry, Suomen Musliminaiset ry, Fokus ry ja mahdollisia perustajajäseniä on muitakin. Säätiön työnimenä on Oasis Foundation.

Hankkeen jatkon kannalta keskeistä on Helsingin kaupungin toiminta. Siltä odotetaan palvelukeskukselle ja moskeijalle tonttia, jotta perustettava säätiö pääsisi järjestämään kansainvälisen arkkitehtikilpailun sekä neuvottelemaan rahoituksen yksityiskohdista.

Miksi nimi ”suurmoskeija”?

Kyse on islamin eri suunnille yhteisestä moskeijasta, jollaista ei Suomessa ole. Englanniksi vastaava on esimerkiksi The Islamic Cultural Centre and The London Central Mosque tai ranskaksi Grande Mosque de Paris.

Sanana keskusmoskeija on suurmoskeijaa parempi.

Rahoitus

Hankkeen alkurahoituksesta on julkisuudessa kerrottu, että se saadaan Bahrainin kuningaskunnasta. Bahrainilaisedustajat ovat olleet yhteydessä myös mm. ulkoministeriön edustajiin hankkeen suomalaisten edistäjien ja kaupungin ohella. Tuki kattaa hankkeen valmistelun ja suunnitteilla olevan kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun toteutuksen. Vasta tonttikysymyksen ratkettua ja arkkitehtikilpailun toteutuessa on mahdollista tarkemmin selvittää kokonaishankkeen toteutusta ja rahoitusta.

FOKUS ry on itsenäinen suomalainen kansalaisjärjestö, jonka toiminta rahoitetaan pääosin hankerahoituksella, toiminta-avustuksilla ja jäsenmaksuilla.


JULKAISU: USKONTODIALOGI - kasvatusta kulttuurien kohtaamiseen

 

GLOBAL ETHIC Pyhän lähteillä -näyttely nostaa esiin uskonnot rauhan voimavarana  

Pyhän lähteillä - globaalin etiikan aineisto (näyttely ja keskusteluvihko) kiteytyy kolmeen näkökulmaan: maailman uskonnot – maailmanrauha – maailmaneetos. Keskeisenä ajatuksena on tutustua suurten uskontojen eettiseen ajatteluun ja pohtia arjen ongelmatilanteita sekä yhteisiä pelisääntöjä. 

About Global Ethic- Exhibition In English 


 

Monikulttuurinen juhlakalenteri koululaisille on avautunut osoitteissa: www.juhlakalenteri.fi
www.festkalendern.fi

 

 
 
 

 FOKUS Facebookissa

 

Lukupiirin Facebook-sivuille pääset
kirjahyllystä:

Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki | puh. 040 826 7777